پیاده سازی و نگهداری زیرساخت های یکپارچه دیتا

يکی از اين چالشهای فن آوری انتخاب زير ساخت مناسب ارتباطی در شبکه سازی سازمانهاست. گوناگونی نيازهای ارتباطی در سازمان ( تلفن، فاکس ، ديتا، کنفرانس ويدئوئی و . . . ) و مشکلات ايجاد شبکه های مختلف از جمله سرمايه گذاری بالا و هزينه های نگهداری لزوم حرکت سازمانها به سمت ” همگرائی شبکه ها ” ( Networks Convergence) را که در آن انتقال صوت ، فاکس، داده و چند رسانه ای بر روی يک شبکه چند منظوره انجام می شود باعث شد. در واقع در اين ديدگاه به جای ايجاد شبکه های مجزا و صرف هزينه های موازی نظير طراحی ، اجرای کابل، تجهيزات سوئيچينگ و . . . برای هر شبکه ، يک زير ساخت مشترک که قابليت برآورد کردن نيازهای مختلف را داشته باشد طراحی شده و سپس نيازهای ارتباطی سازمان بر روی آن پياده سازی می شوند. نتيجه اينکه طراحی و اجرای زير ساخت که پر هزينه ترين و حساس ترين بخش شبکه است و بايد با نگرش بلندمدت انجام شود، يکبار و به طور مشترک انجام می شود.

شبکه های ديتا به دليل قابليت انعطاف بالا و توان حمل نيازهای مختلف ارتباطی امروزه بعنوان بهترين و عملی ترين راه حل ايجاد زير ساخت مشترک شناخته شده اند. تدوين هر روزه استانداردها و روشهای ارتباطی جهت انتقال نيازهای جديد از طريق ديتا که به X-Over-IP معروف هستند سازمانها را به سمت استفاده از آنها سوق می دهد چرا که اين روشها نه تنها مشکلات و کاستی های موجود را کاهش می دهند بلکه پاسخگوی نيازهای جديد در آينده هستند. بنابراين اين طور به نظر می رسد که ” همگرائی شبکه ها ” نه تنها نظريه ای توجيه شده و منطقی است بلکه با وجود روشها و استانداردهای تدوين و پياده سازی شده کاملاً در دسترس است.

به کمک دانش فنی حاصل از فعاليتهای وسيع در زمينه ارتباطات، تيم فنی شبکه چاووش در زمينه طراحی ، راه اندازی و نگهداری شبکه های ارتباطی تجربياتی ارزشمند و  در مواردی انحصاری و در خور توجه را در کارنامه خود دارد .

دامنه تحت پوشش اين بخش از طراحی و پياده سازی شبکه های کامپيوتری سازمانی ( Campus LAN ) تا شبکه های مجتمع مبتنی بر ديتا  ( Voice , Video , Data Integrated Network ) گسترش يافته و شامل طراحی و پياده سازی ، سرويسهای مختلف مديريت و امنيت اين شبکه ها می گردد.

از جمله سرويسهای اين بخش در حوزه نصب می توان به موارد زير اشاره کرد :

  • نصب و راه اندازی شبکه های Campus LAN
  • طراحی مدل لايه 2  و لايه 3 شبکه بر اساس نيازهای ترافيکی و امنيتی
  • پياده سازی شبکه های مخابراتی SDH و فيبر نوری
  • نصب و راه اندازی شبکه های Voice / Video / Data    سازمانی
  • نصب و راه اندازی سايت های سرويسدهی اينترنت با انواع پيکر بندی ها
  • ارائه راه حل های ارتباط پر سرعت با اينترنت از جمله ارتباطات DSL يا ماهواره ای
فهرست