پایبندی به کیفیت

خط مشی کیفیت شرکت چاووش رایانه سپاهان

 شرکت چاووش بعنوان اولین ارائه دهندۀ خدمات در زمینۀ اینترنت و مهندسی نرم افزار با بهره گیری از نیروهای ورزیده و متخصص در راستای تحقق اهداف کیفی فعالیت های خود سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2000) را الگوی کیفی خود قرار داده است و با تاکید و تعهد بر رعایت اصول علمی و مشتری مداری و با توجه به رسالت خود خط مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

ایجاد اطمینان و جلب رضایت مشتریان و کارفرمایان
از طریق تدوین و بکار گیری روش های نوین علمی در مهندسی نرم افزار و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

 ارتقا مداوم کیفیت خدمات
با بکار گیری استاندارد های ملی و جهانی و فن آوری نوين

افزایش سطح مهارت ، توانمندی و دانش نیروی انسانی
با بکارگیری طراحی نوین ، محیطی خلاق ، مجذوب کننده و چالش برانگیز به منظور بهره برداری از مهارتهای کارکنان

ارتقا سطح مشارکت و روحیۀ همکار جمعی کارکنان شرکت
با ارج نهادن به شخصیت و توانمندی فرد فرد کارکنان و باور به نیروی خلاق انسانی

شرکت چاووش بر این باور است که تحقق اهداف فوق از طریق بهبود مستمر و مشارکت تمامی کارکنان در تامین اهداف کیفی و با تدارک محیطی صمیمی و دوستانه توام با نظم و ترتیب سازمانی قابل حصول خواهد بود. قدرتمندترین عامل انگیزش در محیط چاووش، کار با کیفیت میباشد. کارکنان چاووش بر این باورند که کار با کیفیت میتواند احساسی از شادی و خشنودی به انسان بدهد.

دانایی منشأ قدرت ماست
کسب دانایی ، تبادل دائمی تجارب ، سخت کوشی و تواضع در یادگیری و بکار بستن آموخته ها مشغولیت روزمرۀ تک تک افراد خانوادۀ چاووش میباشد

فهرست