همکاری با چاووش

تلاش برای آينده ای روشن

برای تکميل کادر فنی و گسترش حوزه فعاليت، چاووش هميشه پذيرای نيروهای فعال، مشتاق و اثر گزار است. کادر فنی و اداری چاووش با دقت فراوان و از ميان افراد علاقه مند و با روحيه کار تيمی انتخاب شده اند. در چاووش ما کار کردن را بهانه ای برای به کار گيری آموخته های خود برای تامين درآمد و امنيت شغلی از طريق تاثير در زندگی خود و ديگران می دانيم. ما بر اين باوريم که علاوه بر آموخته های آکادميک دانشگاهی، آموختنی های زيادی وجود دارد که تنها با بکار گيری مهارت هایمان در بازار کار و با پايبندی به بهتر کردن هر روزه روش های کارمان برای توسعه و ارائه خدمات بهتر دست يافتنی هستند.

در چاووش درستی در کردار و گفتار، نظم و وظيفه شناسی، تعهد به آموختن، احترام به همکاران و مشتريان، روحيه تصميم گيری جمعی و روش کار گروهی از ارکان اصلی همکاری است و پرسنل چاووش خود را متعهد به پيشرفت خود و همکاران خود می دانند.

اگر علاقه مند به فعاليت در رشته فن آوری اطلاعات و ارتباطات هستيد و اهداف خود را با ما در يک راستا می بينيد انتخاب چاووش برای کار انتخاب درست شماست. با ارسال رزومه و سوابق کاری خود از اين فرصت استفاده نماييد. چاووش هميشه برای آشنايی با مشتاقان آماده است.

فهرست