مشاوره وطراحی مراکز داده سازمانی

با توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و افزايش نفوذ آن در کشور طی سالهای گذشته، نياز به مراکز نگهداری و پردازش اطلاعات و همچنين بسترهای ارتباطی افزايش يافته و ايجاد مراکز داده با ظرفيت بالا و قابليت اطمينان و مهيا بودن خدمات از اهميت بيشتری برخوردار شده است. از نظر قابليت اطمينان و مهيا بودن سرويس مراکز داده بر اساس استاندارد مرجع TIA-942 به چهار گروه Tier1 تا Tier4 تقسيم می شوند که در آن قابليت اطمينان و هزينه از Tier1 به Tier4 بيشتر می شود.

علاوه بر استاندارد مذکور، انجمن Bicsi تازه­ترین مستند خود را اخیراً تحت عنوان  ANSI/BICSI-002 ارائه نموده است که در آن کليه نيازهای يک مرکز داده مدرن بسيار بيشتر بررسی شده و همچنين در آن روشها و مراحل طراحی و ساخت مراکز داده معرفی شده اند. در طراحی و اجرای چنين مراکزی پيش بينی امکانات مختلف محيطی از جمله تخصيص فضاهای عملکردی، کانال های ارتباطی، کف های کاذب، مقابله با اثرات محيطی (زلزله، سيل و …)، کابل کشی ساخت يافته با توزيع بالا، زيرساخت شبکه با افزونگی زياد و از مراجع مورد تایید متخصصان حوزه IT برای طراحی و ساخت مراکز داده می باشد. این استاندارد شامل الزاماتی برای انتخاب محل مرکز داده و طراحی زیرسیستم های آن اعم از معماری، سیستم‌ های برق­ رسانی، سرمایش، اعلام واطفای حریق، امنیتی، DCIM، پسیو و کابل کشی ساختاریافته بر اساس 5 کلاس F0،F1، F2، F3 و F4 می باشد تا آنجا که طراحی مراکز داده بزرگ از مرحله طراحی ساختمان آغاز شده و در کليه مراحل اجرايی جاری می گردد.

در این راستا شرکت چاووش  اقدام به گردآوری دانش فنی و تيم متخصص برای ارائه خدمات مشاوره مهندسی و پياده سازی در حوزه تخصصی مراکز داده و شبکه های بزرگ نموده و خوشبختانه تا کنون موفق شده است پروژه های متعددی را در اين خصوص به انجام رساند. تمرکز واحد شبکه اين شرکت که از ابتدای تاسيس شرکت فعال بوده بر مشاوره، طراحی و تامين برای پروژه های راه اندازی مراکز داده، شبکه های بزرگ سازمانی و زيرساخت های ارتباطی در ارگانها، مجتمع های صنعتی و شهرک ها می باشد. تيم طراحی مراکز داده اين شرکت مشتمل بر زير گروه های مشاوره و جانمايی، طراحی زيرساخت فيزيکی، تاسيسات مکانيکی، تاسيسات الکتريکی و … با بهره مندی از متخصصين تاييد شده در هر حوزه به صورت يک مشاور راه حل کامل می تواند کليه نيازهای کارفرما را از مرحله طراحی مفهومی و انتخاب مکان تا تهيه طرح تفصيلی و جزئيات اجرایی و نظارت کامل برطرف نمايد.

شرکت چاووش در اسفند ماه سال 1393 موفق به چاپ و نشر کتابی با عنوان “طراحی بهینه زیر ساخت فیزیکی مراکز داده” گردید. سرفصلهای اصلی این کتاب شامل ساختار ارتباطی مراکز داده، فضاها و الزامات طراحی، ساختار جانمایی رک ها، سیستم های کابل کشی، سیستم های خنک سازی، اعلام و اطفاء حریق، توزیع برق و سیستمهای الکتریکال، افزونگی و سطوح دسترس پذیری مراکز داده، معیارهای ارزیابی کارایی مرکز داده می­باشد و برای دانشجویان مرتبط، اساتید دانشگاه، مشاوران، طراحان، مهندسان معماران، کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات مناسب می­باشد.

مشاوره و طراحی مرکز داده ساختمان جدید شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

طراحی و نظارت بر اجرای مرکز داده پارک شيخ بهايی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

مدیریت و نظارت بر اجرای ارتقاء زیرساخت فیزیکی مرکز داده شهرداری اصفهان

نیازسنجی، طراحی و اجرای مرکز داده اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

شاوره و طراحی مرکز داده ستاد جدید شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مشاوره مهندسی و طراحی جامع مرکز داده مرکز همایشهای بین المللی استان اصفهان

فهرست