طراحی و استقرار وب سایت

با گسترش فرهنگ استفاده از اينترنت در سالهای اخير  و افزايش تعداد کاربران در کشور و همچنين انتظار جهانی برای دريافت اطلاعات طرف های تجاری از طريق اينترنت، نياز مشاغل فعال در بازار رقابتی برای معرفی و ارائه اطلاعات به روز از طريق وب سايت افزايش می يابد و به همين دليل بسياری از شرکت ها طی سالهای گذشته اقدام به ارائه اطلاعات اوليه  و معرفی خود به صورت يک وب سايت ثابت در اينترنت نموده اند. اما تغيير و به روز سازی اطلاعات وب سايت مسئله ای است که بيشتر صاحبان وب سايت را دچار چالش نموده است، چرا که انجام اينکار معمولا نياز به تخصص داشته و همکاری گروه يا شرکت راه انداز وب سايت را می طلبد.

خوشبختانه ورود فن آوری های جديد در حوزه نرم افزارهای تحت وب امکانات جديدی را فرآهم آورده است. مجموعه نرم افزارهای مديريت محتوای چاووش اين امکان را فرآهم می آورد که  پس از راه اندازی وب سايت طبق نظارت کامل و با سليقه صاحبان آن، محتوای وب سايت بدون نياز به تخصص در برنامه نويسی و تنها توسط يک اپراتور آشنا به تايپ در زمان کوتاهی وارد شده و قابل تغيير باشد. در اين حالت علاوه بر صرفه جويی در وقت و عدم نياز به تيم راه انداز، وب سايت مربوطه به دليل استفاده از هسته نرم افزاری توليد شده توسط چاووش با هزينه ای حتی کمتر از روشهای قبلی و زمانی بسيار کوتاه تر عملياتی شده و هيج محدوديتی در تعداد صفحات نخواهد داشت.

ايجاد وب سايت از طريق نرم افزار مديريت محتوای چاووش و با نظارت مستقيم صاحبان آن انجام می گردد. به طور کلی مراحل متداول برای راه اندازی يک وب سايت موفق به شرح زير پيشنهاد می گردد:

  • مشخص کردن اهداف و انتظارات سازمان از ايجاد وب سايت

برای ايجاد يک وب سايت موفق لازم است ابتدا اهداف و انتظارات سازمان به طور مشخص شناسايی گردد. چاووش به پشتوانه تجربه طولانی در راه اندازی وب سايتهای مختلف می تواند با ارائه مشاوره و برگزاری جلسات توجيهی در اين مرحله به صاحبان وب سايت کمک نمايد تا آنچه از راه اندازی وب سايت مد نظر است به درستی مشخص گردد.

  • ثبت دامنه و اختصاص فضای ميزبانی وب

برای ايجاد وب سايت نياز به ثبت نام آدرس مورد نظر کارفرما و اختصاص فضا ميزبانی وب بسته به ميزان اطلاعات وب سايت خواهد بود که توسط بخش نرم افزارهای چاووش قابل انجام است.

  • تعيين شکل و چيدمان گرافيکی وب سايت

نحوه معرفی و ارائه اطلاعات و همچنين چيدمان مولفه های مختلف اطلاعاتی در وب سايت بر ميزان کارآيی آن تاثير فراوان دارد. پس از دريافت نظرات کارفرما، طرح گرافيکی وب سايت توسط کارشناسان گرافيک تهيه شده و جهت تاييد برای کارفرما ارسال می گردد.

  • استقرار وب سايت

پس از تاييد طرح نهايی، قالب گرافيکی و مشخصات مورد نظر کارفرما در نرم افزار مديريت محتوا اعمال شده و وب سايت مورد نظر تحت آدرس ثبت شده راه اندازی می گردد. در اين مرحله وب سايت کاملا آماده بهره برداری خواهد بود و نماينده کارفرما می تواند پس از برگزاری يک جلسه آموزشی کوتاه اقدام به ايجاد صفحات و ورود محتوا وب سايت نمايد.

راه حل مديريت محتوای چاووش بعنوان يکی از با سابقه ترين نرم افزارهای موجود در سال 1381 توليد شده و تا کنون برای راه اندازی وب سايت بسياری از سازمان های دولتی و شرکت ها خصوصی استفاده شده است. پشتوانه مشتريان اين شرکت و سابقه 14ساله تيم نرم افزارهای تحت وب چاووش تضمينی برای پاسخ به نيازهای مختلف خصوصا برای شرکت ها و سازمان های تجاری است.

فهرست