تحلیل داده های مخابراتی – پژواک

تحلیل رفتار ترافیکی کاربران در شبکه به خصوص در شبکه های بزرگ در حال رشد، یکی از ابزارهای موثر در راهبری و برنامه ریزی شبکه می باشد. با تحلیل داده های ترافیکی، اپراتور اطلاعات مختلفی را در خصوص ماهیت ترافیک عبوری از شبکه دریافت می نماید که می تواند در تصمیم گیری های فنی و راهبردی استفاده نماید. در تهیه گزارشات تحلیلی یکی از چالش ها، جمع آوری داده های اولیه برای بررسی است. دستگاه های وب کشینگ به دلیل ماهیت عملکردی خود، بخش قابل توجهی از ترافیک شبکه را پردازش می نماید. هرچند خود دستگاه گزارشات اولیه ای را در پنل مدیریت خود ارائه می نماید ولی اطلاعات دریافتی در این سطح محدود به چارچوب موجود می باشد. از سوی دیگر در این عملیات پردازشی، لاگ دسترسی کاربران که حاوی اطلاعات ارزشمندی در خصوص ترافیک است تولید می شود که چنانچه با نگاه و ابزار مناسب بررسی و تحلیل شود، بینش بسیار خوب را برای تصمیم گیری لایه های مختلف مدیریت و کارشناسی فراهم می آورد.

 همچنین این اطلاعات در قالب گزارشات هوش تجاری در برنامه ریزی فروش و پیش بینی سرویس های خاص برای گروه های مشتریان اپراتور می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اثر گذاری این طرح در سطح مدیریت فنی، مدیریت اجرائی و واحد های تجاری و بازاریابی اپراتورهای مخابراتی بسیار بالاست. گزارشات تهیه شده بینش عمیق تری نسبت به شبکه موجود و رفتار کاربران ارائه می کند که می تواند از راهبری سطح پائین شبکه تا برنامه ریزی سطح بالای سیاست ها به کار گرفته شود.

شرکت مهندسی چاووش با توجه به حضور فعال در حوزه وب کشینگ و سابقه نصب این سیستم در شبکه اپراتورهای مختلف (ثابت، همراه، وای مکس و …) با این نیاز آشنا شده و حوزه های تاثیر آن را به کمک مشتریان خود شناسائی کرده است. تجهیزات وب کشینگ ارائه شده توسط این شرکت در حال حاضر در بیشتر از 15 اپراتور ثابت و همراه کشور نصب شده و مجموعا ظرفیتی برابر 300 گیگابیت در ثانیه ترافیک وب کاربران از این تجهیزات عبور می کند. این حجم، نمونه بسیار جامعی از رفتار کاربران را در حوزه های مختلف پوشش می دهد که می تواند برای تحلیل داده های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست