استودیو نوآوری چاووش

استودیو نوآوری چاووش، یک سکوی رشد کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری است که توسط شرکت چاووش پایه گذاری شده است. این مرکز با ایجاد یک ساختار مستقل بر پایه استارت آپ استودیو و یک صندوق خطر پذیر شرکتی (CVC) زیرمجموعه شخصیت قانونی چاووش رایانه فعالیت می نماید.
در این استودیو پروژه ها از مراحل ابتدائی طرح ایده آعاز شده و تا رشد و تبدیل به یک کسب و کار پایدار دنبال می شوند. مبنای تعریف پروژه در استودیو نوآوری، طرح ایده توسط تیم های موجود، سهامداران استودیو و یا مربیان و حامیان استودیو می باشد. تیم انجام دهنده هر پروژه از میان کارکنان استودیو و با همفکری جمعی انتخاب می شود و ساختار تقسیم کار و تامین منابع ماتریسی است.
اعضا تیم در کنار حقوق خود که توسط حمایت کنندگان پروژه پرداخت می شود، در صورتی که مسئولیت بنیان گذاری پروژه را داشته و شرایط همکاری تمام و کمال در پروژه را احراز کنند در خود پروژه هم سهامدار می شوند.
تفاوت استودیو با شتاب دهنده در این است که پروژه های درون آن عمدتا از ابتدا در همین ساختار شکل می گیرند و کمتر ممکن است پروژه یا کسب و کاری در مراحل میانی خود به استودیو وارد شود. پروژه ها در ابتدا متعلق به استودیو هستند ولی بعدا ممکن است در قالب کسب و کار و حتی شخصیت حقوقی مستقل شده و حتی سهامداران و سرمایه گذاران دیگری داشته باشند. تیم های استودیو نوآوری چاووش برخلاف کسب و کارهای نوآور در شتاب دهنده ها، به صورت کامل از یکدیگر جدا نیستند بلکه از منابع کاری یکدیگر استفاده می کنند.

برخی پروژه ها و کسب و کارهائی که در استودیو نوآوری چاووش شکل گرفته اند:

شبکه فراگیر اجاره شارژر همراه

خدمات مبتنی بر شبکه تحویل محتوا
DDoS Protection, Hosted WAF, Video Delivery

اپلیکیشن های آموزشی مبتنی بر واقعیت افزوده

اتصال به اینترنت در همه جای دنیا بدون نیاز به سیم کارت

فهرست