میزبانی وب - Hosting


میزبانی ویندوز (
Windows)

 
Plan P0 P1 P2 P3 P4
میزان فضا(مگابایت) 50
100 250 500 1GB
تعداد آدرس ایمیل -
- 20 50 نامحدود
مبلغ (تومان) -
-209,000 362,000 475,000

 

Plan P5 P6 P7 P8 P9
میزان فضا(مگابایت) 2GB 5GB 10GB 15GB 20GB
تعداد آدرس ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مبلغ (تومان) 622,000 1,039,500 1,715,000 2,785,000 4,337,500

برای مشاهده ی ویژگی های هر یک از Planهای ویندوزی اینجا را کلیک کنید.

میزبانی لینوکس (Linux)

Plan A B C Z Y X
میزان فضا(مگابایت) 200MB 500MB 1GB 5GB 10GB 20GB
تعداد آدرس ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مبلغ (تومان) 130،000 250،000 400،000 650،000 900،000 1,150,000
926