تاسیس استودیو نوآوری چاووش


noavari new.jpg


استودیو نوآوری چاووش، یک سکوی رشد کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری است که توسط شرکت چاووش در سال 1396  پایه گذاری شده است. در این استودیو تیم ها و پروژه ها از مراحل ابتدائی طرح ایده آعاز کرده و تا رشد و تبدیل آن به یک کسب و کار پایدار مستقل دنبال می شوند. مبنای تعریف پروژه در استودیو نوآوری، طرح ایده توسط تیم های موجود، سهامداران استودیو و یا مربیان و حامیان استودیو می باشد. تیم انجام دهنده هر پروژه از میان کارکنان استودیو و با همفکری جمعی انتخاب می شود. ممکن است یکنفر در چند تیم همکاری کند و وقت خود را بین آنها تقسیم نماید و در یک یا حتی چند پروژه مسئولیت داشته باشه. اعضا تیم در کنار حقوق خود که توسط حمایت کنندگان پروژه پرداخت می شود، در صورتی که مسئولیت بنیان گذاری پروژه را داشته و شرایط همکاری تمام و کمال در پروژه را احراز کنند ممکن است در خود پروژه هم سهامدار شوند.

تفاوت استودیو با شتاب دهنده در این است که پروژه های درون آن عمدتا از ابتدا در همین ساختار شکل می گیرند و کمتر ممکن است پروژه یا کسب و کاری در مراحل میانی خود به استودیو وارد شود. همچنین پروژه ها تا زمانی که ماهیت کسب و کار پیدا نکرده اند متعلق به استودیو هستند. تیم های برخلاف کسب و کارهای نوآور در شتاب دهنده ها، به صورت کامل از یکدیگر جدا نیستند بلکه از منابع کاری یکدیگر استفاده می کنند.noavarii news.jpg

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت چاووش رایانه سپاهان می باشد.