شبکه های داده و مخابرات

شبکه های داده و مخابرات

 

روند سريع تغيير و نوآوری در فن آوری های ارتباطی، تصميم گيران و مديران سازمانها را با شرايط متغير و پيچيده در اخذ تصميم درست و انتخاب استراتژی مناسب روبرو کرده است. پيشرفت سريع تکنولوژی و ارائه روشهای بهتر گرچه راهکارهای بهتر و کاراتر را در اختيار می گذارد ولی چالش در تصميم گيری و انتخاب درست را بيشتر می نمايد. تيم شبکه های داده چاووش می تواند با معرفی و ارائه آخرين روشهای موجود در طراحی و پياده سازی شبکه های داده، اجرای بهترين راه کار را با در نظر گرفتن پارامترهای فنی و اقتصادی انجام دهد. اهم فعاليت های اين بخش عبارتند از:

·         مشاوره و ساختار تفکيکی و عناوين اجرائی در قالب طرح اجرائی

·         طراحی و پياده سازی شبکه های داده

·         مستند سازی و بهينه سازی شبکه های موجود

·         نگهداری و پشتيبانی شبکه های داده

 

طراحی و پياده سازی شبکه های داده

يکی از اين چالشهای فن آوری انتخاب زير ساخت مناسب ارتباطی در شبکه سازی سازمانهاست. گوناگونی نيازهای ارتباطی در سازمان ( تلفن، فاکس ، ديتا، کنفرانس ويدئوئی و . . . ) و مشکلات ايجاد شبکه های مختلف از جمله سرمايه گذاری بالا و هزينه های نگهداری لزوم حرکت سازمانها به سمت " همگرائی شبکه ها " ( Networks Convergence) را که در آن انتقال صوت ، فاکس، داده و چند رسانه ای بر روی يک شبکه چند منظوره انجام می شود باعث شد. در واقع در اين ديدگاه به جای ايجاد شبکه های مجزا و صرف هزينه های موازی نظير طراحی ، اجرای کابل، تجهيزات سوئيچينگ و . . . برای هر شبکه ، يک زير ساخت مشترک که قابليت برآورد کردن نيازهای مختلف را داشته باشد طراحی شده و سپس نيازهای ارتباطی سازمان بر روی آن پياده سازی می شوند. نتيجه اينکه طراحی و اجرای زير ساخت که پر هزينه ترين و حساس ترين بخش شبکه است و بايد با نگرش بلندمدت انجام شود، يکبار و به طور مشترک انجام می شود.

 

شبکه های ديتا به دليل قابليت انعطاف بالا و توان حمل نيازهای مختلف ارتباطی امروزه بعنوان بهترين و عملی ترين راه حل ايجاد زير ساخت مشترک شناخته شده اند. تدوين هر روزه استانداردها و روشهای ارتباطی جهت انتقال نيازهای جديد از طريق ديتا که به X-Over-IP معروف هستند سازمانها را به سمت استفاده از آنها سوق می دهد چرا که اين روشها نه تنها مشکلات و کاستی های موجود را کاهش می دهند بلکه پاسخگوی نيازهای جديد در آينده هستند. بنابراين اين طور به نظر می رسد که " همگرائی شبکه ها " نه تنها نظريه ای توجيه شده و منطقی است بلکه با وجود روشها و استانداردهای تدوين و پياده سازی شده کاملاً در دسترس است. 

 به کمک دانش فنی حاصل از فعاليتهای وسيع در زمينه ارتباطات، تيم فنی شبکه چاووش در زمينه طراحی ، راه اندازی و نگهداری شبکه های ارتباطی تجربياتی ارزشمند و  در مواردی انحصاری و در خور توجه را در کارنامه خود دارد .

دامنه تحت پوشش اين بخش از طراحی و پياده سازی شبکه های کامپيوتری سازمانی ( Campus LAN ) تا شبکه های مجتمع مبتنی بر ديتا  ( Voice , Video , Data Integrated Network ) گسترش يافته و شامل طراحی و پياده سازی ، سرويسهای مختلف مديريت و امنيت اين شبکه ها می گردد.

 

از جمله سرويسهای اين بخش در حوزه نصب می توان به موارد زير اشاره کرد :

·         نصب و راه اندازی شبکه های Campus LAN

·         طراحی مدل لايه 2  و لايه 3 شبکه بر اساس نيازهای ترافيکی و امنيتی

·         پياده سازی شبکه های مخابراتی SDH و فيبر نوری

·         نصب و راه اندازی شبکه های Voice / Video / Data    سازمانی

·         نصب و راه اندازی سايت های سرويسدهی اينترنت با انواع پيکر بندی ها

·         ارائه راه حل های ارتباط پر سرعت با اينترنت از جمله ارتباطات DSL يا ماهواره ای

 

shabake-dade.jpg 

 

بهينه سازی، مستند سازی و نگهداری شبکه

با افزايش استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان و افزايش اهميت کاربری های آن، نقش شبکه های کامپيوتری به عنوان زيرساخت اطلاعاتی سازمان پر رنگ تر می شود. از آنجا که درستی کارکرد کاربران کامپيوتری و نرم افزارهای سازمانی تا حد زيادی به اين زير ساخت ها بستگی دارد، داشتن يک شبکه کامپيوتری منظم و دارای کمترين ميزان خرابی برای استفاده مناسب از ابزارها و در دسترس بودن هميشگی آنها برای روال های اجرايی سازمان ضروری است. به همين دليل است که امروزه  بسياری از سازمان ها اقدام به بهينه سازی، توسعه و اجرای طرح های نگهداری جهت افزايش قابليت اطمينان شبکه شبکه های کامپيوتر خود می نمايند.

اما از طرف ديگر ميزان خرابی شبکه که نقش مهمی در کارآيی شبکه دارد، به دو عامل بستگی دارد: مقدار و دفعات بروز اشکال و زمان لازم برای رفع هر بار اشکال. بديهی است شبکه ای که بر اساس استاندارد های رايج اجرا و نگهداری نشود و دارای مسنتدات کافی توصيف کننده وضعيت شبکه نباشد، ميزان خرابی زيادی را خواهد داشت که مستقيما بر عملکرد و رويه های سازمانی اثر مي گذارد.

استاندارد سازی و مستندسازی شبکه که در واقع مرتب سازی شبکه و تطبيق آن با قالب های استاندارد بوده و شامل تهيه مستندات لازم از جمله نقشه های لايه های مختلف شبکه و طراحی آدرسينگ اصولی می گردد، نه تنها دفعات خرابی را کاهش مي دهد، بلکه با ارائه اطلاعات لازم که در مواقع خرابی توسط کارشناسان استفاده می گردد، می تواند از سر درگمی و عدم قطعيت کارشناسان و کابران جلوگيری کرده و زمان رفع خرابی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد. چرا که در يک شبکه بهم ريخته بيشتر وقت در پروسه کشف مسيرها و تنظيمات و آزمايش و خطا تلف مي گردد. بديهی است عمليات مستند سازی پس از اجرای فيزيکی شبکه و قبل از هر اقدام ديگری برای يکبار انجام می شود و البته داشتن يک شبکه منظم با مشخصات فوق علاوه بر اجرای مستند سازی اوليه مستلزم آن است که وضعيت استاندارد شبکه و اسناد مربوطه در دوران پس از آن نيز حفظ و به روز نگهداری شود. بديهی است در نظر گرفتن روشهای اصولی مستندسازی و اجرای استاندارد شبکه می بايست در کليه طرح های توسعه با دقت فراوان مد نظر گيرد تا از انحراف شبکه از وضعيت بهينه برای نگهداری جلوگيری گردد.

علاوه بر موارد فوق، عمليات نگهداری می بايست مبتنی بر استاندارد مديريتی و بر اساس آيين نامه ها و دستورالعمل های نگهداری شامل پايش سيستم ها و سرويسها، تشخيص  و رفع خرابی، ثبت سوابق و سرويسهای دوره ای باشد و تنها در اين صورت است که زمان خرابی شبکه در حد اقل ممکن کاهش يافته و کارآيی سرمايه گزاری انجام شده به حداکثر می رسد.

 

اهم فعاليت های اين بخش در حوزه نگهداری عبارتند از:

·         بهينه سازی و مستند سازی شبکه های موجود و ارتقا به استانداردهای لازم

·         پشتيبانی و رفع خرابی تجهيزات و شبکه های ارتباطی

·         تدوين طرح نگهداری شبکه و آيين نامه های اجرائی

·         تدوين طرح های امنيت شبکه در سطوح مختلف

·         نگهداری و تضمين صحت عملکرد شبکه های ارتباطی با استقرار نيرو در سازمان

·         مديريت امنيت بر اساس استاندارد های BS7799 و سند ملی امنيت فضای تبادل اطلاعات (افتا)

 

 

تعداد بازديد کنندگان:2072
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت چاووش رایانه سپاهان می باشد.