طراحی شبکه زیرساخت، خدمات فناوري اطلاعات، سیستم حراست و کنترل دسترسی


طراحی شبکه زیرساخت، خدمات فناوري اطلاعات، سیستم حراست و کنترل دسترسی

ساختمان مرکزي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

 

·         طراحی فضای ورودی و  ارتباط با شبکه های بيرونی

·         سیستم شبکه توزيع داخلی

·         جداسازی ترافيک خدمات

·         معماری سرويس ها مبتنی بر شبکه زيرساخت

·         حفظ امنيت در زيرساخت

·         الزامات فيزيکی و مکانيکی در اجرای شبکه

·         نيازمندی ها و مشخصات محيطی مربوط به شبکه و فضاهای ICT

·         مسيرسازی و کانال سازی

·         سيستم الکتريکی و برق پشتيبان

·         سیستم حفاظت فيزيکی و کنترل تردد

·         سیستم نظارت تصويری

·         سيستم نظارت بر پارامترهای فيزيکی اتاق سرور

·         سيستم تهويه/خنک کننده/تصفيه کننده هوا اتاق سرور

·         سيستم اطفا حريق اتاق سرور

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت چاووش رایانه سپاهان می باشد.