راه کارهای تلفن VOIP

مروری بر تلفن VoIP و مزيت های پياده سازی آن

تکنيک های انتقال صدا از طريق شبکه های کامپيوتری IP که به صورت خلاصه [1]VoIP خوانده می شوند، تکنيک هايی هستند که برای انتقال صدا از طريق بستر شبکه IP با حفظ کيفيت صدا و حتی ارتقاء آن نسبت به روش های مشابه ابداع شده اند. در شبکه های تلفن VoIP يا به طور خلاصه IP Telephony اين تکنيک ها به همراه مجموعه ای از ابزارها و پروتکل های ديگر برای پياده سازی کاربردی مشابه شبکه های تلفنی رايج بر روی شبکه IP استفاده می شوند.

در تلفن عادی قديمی که به [2]POTS معروف است هر خط تلفن از يک کانال مجزا (مثلا يک زوج سيم مسی) منتقل می گردد. بنابراين در يک شبکه تلفنی POTS لازم است به تعداد خطوط تلفن موجود زوج مسی اجرا شده و در مرکز سانترال يا سوئيچ تلفن نيز به همين تعداد پورت در نظر گرفته شود. مرکز سانترال يا سوئيچ تلفن وظيفه اتصال خطوط مختلف به يکديگر را برای مکالمه و همچنين ساير وظائف مانند تامين بوق و زنگ برای ترمينالها، کنترل مکالمات، ارائه سرويسهای ويژه، ارتباط با شبکه های بيرونی و محاسبه ميزان کارکرد خطوط را به عهده دارد. اگر سازمان دارای يک شبکه کامپيوتری نيز باشد، لازم است برای هر شبکه کابل کشی مستقل و تجهيزات جداگانه تامين و نگهداری گردد.

در IP Telephony به کمک تکنيک های تبديلی، صوت به داده های ديجيتال تبديل شده و ارتباط تلفنی به صورت بسته های داده قابل انتقال در شبکه IP در می آيد. اين فرآيند باعث می شود که مکالمه تلفنی را بتوان از طريق شبکه کامپيوتری موجود به صورت بسته های داده در جريان ترافيک شبکه منتقل نمود. اين تغيير علاوه بر صرفه جويی در هزينه، از دو جهت برای ما قابليت انعطاف و ارتقاء خدمات را به دنبال خواهد داشت. اول اينکه ماهيت جديد خطوط، قابليت انعطاف بسيار بالائی را در انتقال و توزيع خطوط به دنبال خواهد داشت و دوم اينکه با اين تغيير، عملکرد سوئچينگ تلفن تا حد زيادی از ماهيت سخت افزاری خارج شده و بخش بزرگی از آن توسط سوئچينگ ترافيک شبکه انجام می شود. کنترل مکالمات در شبکه از طريق يک سوئيچ نرم مرکزی انجام  می گردد که قابليت های بسيار گسترده تری را نسبت به سوئيچ های سخت افزاری در اختيار می گذارد. اين دو مزيت اصلی در شکل صفحه بعد نشان داده شده اند.

voip 1.jpg

نکته ديگر اينکه تبديل مکالمه تلفنی به داده های ديجيتال، امکان فشرده سازی داده ها و در نتيجه انتقال تعداد بيشتری از مکالمات در يک کانال را به ما خواهد داد. به طور خلاصه برخی ويژگی های اصلی استفاده از تلفن VoIP در سازمان به شرح زير می باشد:

-         ادغام شبکه تلفنی در شبکه کامپيوتری و اجرای يک شبکه يکپارچه

-         استفاده بهتر از ظرفيت بستر با استفاده از تکنيک های فشرده سازی؛ افزايش بهره وری

-         کاهش سرمايه گذاری استهلاکی در ايجاد دو شبکه مجزا؛ کاهش هزينه نگهداری ارتباطات

-         قابليت انعطاف بالا در انتقال خطوط تلفن؛ امکان توزيع خطوط در هر نقطه از شبکه

-         حذف هزينه مکالمه بين نقاط پراکنده سازمان که از طريق شبکه داده به يکديگر متصل هستند

-          امکان ارائه طيف وسيع خدمات افزوده به مشترکين به دليل ماهيت نرم افزاری سوئيچ تلفن

-         تنوع وسيع ترمينال های تلفنی از نرم افزارهای پاسخگو تا تلفن های بی سيم شبکه

-         امکان برقراری ارتباط متقابل بين شبکه تلفن و سيستم ها و نرم افزارهای سازمانی

هر يک از موارد فوق می تواند مجموعه ای از امکانات و مزيت ها را شامل شود و ميزان تحقق مزيت های مربوطه و دسترسی به کارآيی ها به نوع تجهيزات و فن آوری مورد استفاده و نحوه پياده سازی آن دارد.

 

راه حل های تلفن VoIP شرکت چاووش

در پاسخ به نياز موسسات و سازمان ها، شرکت چاووش پياده سازی IP Telephony  را در قالب راه کارهای يکپارچه تلفن VoIP مبتنی بر نياز خاص سازمان پيشنهاد می نمايد. راه کار مناسب با توجه به نيازهای عملياتی و ميزان سرمايه گذاری مورد نظر سازمان انتخاب و با چيدمان و ترکيب تجهيزات مناسب اجرا       می گردد. در همين راستا شرکت چاووش مجموعه وسيعی از راه کارها را برای پاسخ به انواع نيازها جمع آوری نموده است. به طور خلاصه راه حل های تلفن VoIP چاووش در قالب سه گروه اصلی دسته بندی  می شوند:

مراکز کوچک

راه کار مراکز سانترال کوچک دفتری با ظرفيت تعداد خطوط داخلی کمتر از 40 خط تلفن و ارتباط بيرونی به صورت خطوط تلفنی شهری تا حداکثر 24 خط شهری، جايگزين بسيار خوبی برای مراکز سانترال قديمی در شرکت ها و دفاتر کاری مجهز به شبکه کامپيوتری و يا دفاتر راه دور سازمان های بزرگ است. در اين سطح، اولويت با کاهش سرمايه گذاری و هزينه جاری سيستم و پس از آن خدمات افزوده می باشد تا آنجا که با استفاده از يک دستگاه کامپيوتر معمولی و کارتهای ارتباطی مناسب، با هزينه ای به مراتب پايين، مجموعه بسيار وسيعی از خدمات ويژه و قابليت های گسترده در اختيار قرار می گيرد. راه حل های ارائه شده در اين سطح عموماَ مبتنی بر پروتکل جهانی SIP[1] و با استفاده از نرم افزار های متن باز[2] است.

از جمله قابليت های افزون بر امکانات رايج سانترال های قديمی می توان به ارتباط خطوط داخلی با دفاتر راه دور، ايجاد صندوق های پيام متعدد برای کليه خطوط، ظرفيت نامحدود صندوق پيام، منوهای تلفن گويا با تعداد سطوح نامحدود، اپراتور خودکار، تلفن تصويری، اتاق های کنفرانس با ظرفيت بيش از سه نفر، ضبط و بازيابی مکالمات به صورت زنده، ارسال پيام های صوتی بر روی پست الکترونيک افراد، ايجاد فکس مجازی و حذف دستگاه های فکس، امنيت مکالمات و فکس ها، سرويس Instant Messaging، دسترسی به تنظيمات و صندوق پستی فردی از طريق Web، ايجاد مرکز تماس کوچک، ارتباط با نرم افزارهای ديگر از جمله CRM، کاهش هزينه مکالمات بين الملل با هدايت خودکار مکالمات خارج از کشور به اپراتورهای تلفن اينترنتی و بسياری خدمات ديگر است که چنانچه با سانترال های رايج پياده سازی گردد، هزينه ای تا چند برابر خواهد داشت.

                                                 voip 2.jpg

علاوه بر دسترسی به  مزيت های تلفن VoIP با هزينه پايين، قابليت انعطاف بسيار در اختصاصی سازی و توسعه سيستم با برنامه نويسی از ويژگيهای ديگر اين راه کار می باشد. از سوی ديگر استفاده از تلفن های نرم افزاری[3] برای کارکنانی که دارای کامپيوتر هستند، در حالی که ويژگيهای بسيار بيشتری را در اختيار می گذارد، هزينه ترمينالی های گرانقيمت تلفن را حذف می نمايد.

مراکز متوسط و سيستم های اختصاصی

مراکز متوسط با ظرفيت 40 تا 200 خط داخلی و ارتباط بيرونی تا 30 مکالمه همزمان از طريق خطوط تلفن شهری، ترانک های E1 يا خطوط ديگر می باشد. اين سيستم ها غالباَ به صورت يک سخت افزار يکپارچه از قبل آماده و در انداره های مختلف ارائه می شوند و برای مراکز بزرگتر مانند هتل ها، ساختمان های چند مستاجره، مراکز درمانی، مراکز اداری/تجاری، مجتمع های صنعتی و دفاتر بزرگ قابل استفاده است. در اين راه کارها تاکيد بر استفاده از مزيت های تلفن VoIP و خدمات افزوده ويژه برای نيازهای خاص سازمان می باشد. راه حل ارائه شده مبتنی بر تجهيزاتی است که قابليت اطمينان مناسب برای محيط های مذکور را فراهم نمايد. علاوه بر اين ارتباط با ساير سيستم ها (مثلا حسابداری در هتل) از نيازهای ويژه در اين سطح هستند. کليه مزيت های و امکانات تلفن VoIP در قالب يک سيستم آماده با قابليت اطمينان مناسب کاربرد خاص سازمانی ارائه می گردد.

مراکز بزرگ

ظرفيت زياد و توان بالای حمل مکالمات همزمان با قابليت اطمينان مناسب برای شبکه های بزرگ تلفنی همراه با تامين خدمات ويژه و مزيت های تلفن VoIP اولويت اصلی در اين سطح به شمار می رود.

                                         voip 3.jpg

راه حل های ارائه شد در اين گروه، بايد خدمات را در سطح کيفی اپراتور مخابراتی ارائه نمايد و بنابراين علاوه بر استفاده از تکنيک های افزونگی در ساختار تجهيزات، می بايست امکان برقراری چند ارتباط پشتيبان با شبکه تلفن بيرونی و شبکه کامپيوتری داخل را  فراهم نمايند. علاوه بر اين، خدمات ويژه و تنوع امکانات بايد بتواند نيازهای مشترکين مختلف و سناريوهای گوناگون را تامين نمايد. برخی از اين سناريوهای پيچيده عبارتند از قابليت ارائه خطوط در حجم بالای POTS و VoIP به صورت همزمان، توزيع تلفن در گستره شهری و شهرک ها، کاربردهای تبادلی رئيس و منشی، عملکردهای تلفن گويای سازمانی پيشرفته، گروه بندی پيشرفته اپراتورها، امکانات مراکز تماس بزرگ و ... راه حل های اين سطح مبتنی بر تجهيزات ارائه شده از توليد کنندگان معتبر مخابراتی ارائه می گردد. اين راه حل ها علاوه بر قابليت اطمينان و سابقه درخشان در صنعت، خدمات ويژه وسيعی را ارائه می کنند تا آنجا که مثلا در صورت استفاده از ترمينال های ارائه شده، برای هر خط تلفن تا 500 عنوان خدمات ويژه را     می توان تعريف و ارائه نمود. از جمله توليد کنندگان معتبر در اين حوزه می توان به شرکت های MiTel، Avaya و Alcatel اشاره نمود. غالبا اين توليد کنندگان برای ارتباط با ترمينال ها پروتکل اختصاصی خود را دارند ولی از ترمينال های SIP نيز پشتيبانی می کنند. برخلاف راه حل های قبلی در اين راه حل ها، برای اضافه کردن هر خط VoIP معمولا لازم است License جداگانه خريداری گردد.

voip 4.jpg

[1] SIP – Session Initiation Protocol  پروتکل رايج ارتباطات تلفن مبتنی بر شبکه

[2] Open Source

[3] Soft phone

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت چاووش رایانه سپاهان می باشد.