اینترانت سازمانی

اینترانت سازمانی :

 

 

ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات و آغاز دوران انفجار اطلاعات، بزرگترين تحول جهاني پس از انقلاب صنعتي بود. ورود ابزارهاي جديد فناوري اطلاعات و زير ساخت هاي ارتباطي، امکان جديدي است که چگونگي انجام کارها در سازمان را به شدت متحول مي نمايد و مزاياي بي شمار استفاده از اين ابزارهاي جديد باعث شده است تا تقريباً همه سازمانها به نحوي به آن روي آورده و اقدام به راه اندازي زيرساخت ها و ابزارهاي ICT نمايند. يکي از اين ابزارهاي سودمند، اينترانت[2] هاي سازماني هستند.

امروزه اينترانت بعنوان يکي از موثرترين ابزارهاي مديريت دانش و اطلاعات سازماني شناخته شده است. اينترانت و مديريت دانش مفاهيم جديدي نيستند. بسياري از سازمانها دريافته اند که اينترانت ميتواند کارکنانشان را توانمند ساخته، سبب ارتقاي محيط کاري و نحوه انجام کارها شده، روحيه کارکنان را بالا برده و روابط کاري را بهبود بخشد.

نرم افزارهاي اينترانتي امکان تبادل اطلاعات و روند هاي کاري سازمان را در يک محيط يکپارچه جهت هماهنگي سازماني فراهم مي آورد.

در هر سازمان بزرگ، واحد ها و دفاتر مختلفي وجود دارند که بنا به اقتضا، اطلاعات و يا فرآيند هاي کاري خود را در اختيار ساير واحد ها و افراد قرارداده و يا براي امور خود نيازمند دريافت اطلاعات از سايرين مي باشند.اين اطلاعات ممکن است اخبار، بخشنامه ها، اعلاميه هاي پرسنلي، گزارشات، ليستها، مکاتبات و يا اسناد کاري سازمان باشد که به صورت دستي و يا از خروجي سيستم هاي مکانيزه (نرم افزارهاي  کاري سازماني) توليد شده و مي بايست در اختيار بخشي و يا تمامي مخاطبين سازمان قرار گيرند.

اما سازماندهي و تبادل درست اطلاعات سازماني در مجموعه هاي بزرگ به دليل پراکندگي و تعدد دفاتر و پرسنل و همچنين قالب هاي متفاوت اطلاعات کار آساني نيست.  نرم افزارهاي اينترانتي، شکاف موجود در تعاملات درون سازماني را پر کرده و اين امکان را فراهم مي نمايند که واحد ها و کارکنان (و  گاهي نرم افزارهاي کاري) سازمان در يک محيط يکپارچه به تبادل اطلاعات پرداخته و فرايند هاي کاري را با سهولت بيشتري انجام دهند.

 

تيم نرم افزارهای تحت وب چاووش برای کاربردهای مختلف اطلاع رسانی و مديريت اطلاعات درون سازمانی، عناصر نرم افزاری مختلفی را آماده و کرده و در اختيار دارند. راه حل های اينترانت چاووش که طی ساليان گذشته برای پاسخ به نيازهای سازمان های مختلف استفاده شده است می تواند در زمان کوتاه و با نرخ موفقيت بالا، حصول اهداف مورد نظر سازمان را تضمين نمايد.


 

تعداد بازديد کنندگان:9793
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت چاووش رایانه سپاهان می باشد.