اخبار

ويژگی های نرم افزار اخبار :

 

-         وارد کردن و مديريت هر تعداد دسته خبری برای اخبار

-         وارد کردن و مديريت هر تعداد خبر در دسته های خبری

-         برای وارد کردن و ويرايش اخبار Web Base. قراردادن ويرايشگر

-         تعيين حالتهای نمايش برای اخبار مانند معلق و آمده و به اتمام رسيده

-         تعيين هر تعداد کاربر با سطح دسترسی محدود برای وارد کردن خبر تنظيم مدت زمان نمايش خبار

-         تعريف قابلهای گرافيکی برای وارد کردن اخبار

-         گزارشگيری و آمارگيری هايي از تعداد بازديدکنندگان خبر

-         تعيين منبع خبر به همراه آدرس اينترنتی منبع

-         قراردادن عکس و تصوير و هر نوع فايل اطلاعاتی ديگر برای اخبار

-         تعيين اخبار در ارتباط با خبر وارد شده

-         جابجائی خبر در سطح دسته های مختلف

-         جابجائی دسته های خبری

-         قابليت ارائه تمام واسط های گرافيکی خبری به صورت Web Service

-         تعريف سردبير و قابليت تاييد خبر برای نمايش آن

-         آرشيو خودکار خبرها بعد از تعيين تاريخ توسط Admin

-         قابليت دسته بندی خودکار خبرها بر اساس کلمات کليدی

-         اضافه کردن يک واسط تاريخ فارسی برای قسمت Admin

-         قابليت اضافه کردن زير خبر برای هر خبر

-         قابليت صفحه بندی و شماره گذاری خبر

-         قابليت Slide show برای عکس های مربوط به هر خبر

 

 

تعداد بازديد کنندگان:8029
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت چاووش رایانه سپاهان می باشد.