انتشارات و مقالات datacenter.jpg    


chavoosh-sanati.jpg
    Ketab_Bebakhsh 01.jpg 
         

چاپ و نشر کتاب
 
طراحی بهینه زیر ساخت فیزیکی مراکز داده

 

انتشار مقاله پیرو
همکاری شرکت چاووش

 با مرکز فناوری هوش مصنوعی
 دانشگاه صنعتی اصفهان

 

حامی چاپ و نشر کتاب
ببخش و بگیر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت چاووش رایانه سپاهان می باشد.