مخابرات سیار


 

با توسعه شبکه های مخابرات سيار در کشور و حرکت به سمت خصوصی سازی و ارجاع عمليات نصب و نگهداری شبکه های GSM، شرکت چاووش در سال 1383 اقدام به تشکيل تيم اختصاصی با هدف شناسايی و بررسی استانداردهای جهانی در نگهداری و نصب شبکه های موبايل نمود و به دنبال آن با عقد قرارداد با شرکت مخابرات استان اصفهان به عنوان پيمانکار خصوصی نگهداری شبکه مخابرات سيار در سال 1384 انتخاب گرديد. در حال حاضر واحد مخابرات سيار اين شرکت با تکيه بر اصول مديريت پروژه های مخابراتی و با تکيه بر استانداردهای مطرح جهانی در حوزه مخابرات سيار فعاليت نموده و در استان های اصفهان، فارس و مرکزی در زميننه های مختلف دارای سابقه اجرائی می باشد.

 

زمينه های فعاليت اين بخش عبارتند از:

·         انجام عمليات مکان يابی و Site Acquisition، طراحی و ارائه Site plan

·         نصب و راه اندازی کليد در دست سايت های BTS شامل عمليات عمرانی، نصب Indoor و Outdoor، راه اندازی و تست PAC

·         نگهداری شبکه های مخابرات سيار شاملBTS  و BSC

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت چاووش رایانه سپاهان می باشد.