مرکز داده چیست ؟

مرکز داده چيست؟

گسترش کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش اطلاعات را در زندگی افراد و فرآيندهای اجتماعی افزايش می دهد. از يک طرف حجم اطلاعات، نرم افزارها و خدمات مورد استفاده پيوسته در حال افزايش است و از طرف ديگر وابستگی افراد به اين اطلاعات و خدمات بيشتر می شود. به همين دليل نگهداری اطلاعات و خدمات هر روز نقش مهمتری را بازی می کند.

مراکز داده مجموعه های بزرگ و بسيار ايمنی هستند که امکانات لازم برای ذخيره و پردازش اطلاعات و همچنين ميزبانی سرويس های مورد استفاده را فراهم می آورند. از ديدگاه کاربردی مراکز داده انواع مختلفی دارند. مراکز داده سازمانی، سايت های بزرگی هستند که امکان نگهداری اطلاعات و ميزبانی نرم افزارها و سرويس های مورد استفاده يک سازمان يا شرکت خاص را تامين می نمايند. اين مراکز معمولا توسط سازمان مربوطه ايجاد شده و به شبکه داخلی آن سازمان و يا شبکه های عمومی مورد استفاده کاربران آن سازمان متصل می شوند. از طرف ديگر مراکز داده ملی مراکز هستند که توسط دولت و يا دستگاه های متولی مامور از طرف دولت ايجاد شده و وظيفه آنها ميزبانی خدمات الکترونيکی شهروندان می باشد. نوع ديگر، مراکز داده عمومی هستند که توسط شرکت های ارائه کننده خدمات مرکز داده ايجاد شده و در آنها ميزبانی خدمات شرکت های ديگر مانند ميزبانی وب و سرويس های ديگر در مقابل صدور صورتحساب انجام می گردد.  

در ايجاد مراکز داده، کليه امکانات لازم از نظر تامين ايمنی (مقابله با آتش سوزی، پيشبينی زلزله، سيل، حملات نظامی، کنترل تردد و ...)، امکانات محيطی (سيستم های خنک کننده، زيرساخت های ارتباطی، کابل کشی پيشرفته، برق پشتيبان و ...) و امکانات پشتيبانی لازم (شبکه ارتباطی مطمئن، دسترسی متعدد به زيرساخت های مخابراتی، سيستم های بزرگ ذخيره اطلاعات، تهيه پشتيبان و ...) پيشبينی می گردد و در نتيجه ميزبانی خدمات و اطلاعات در مراکز داده با قابليت اطمينان و قابليت توسعه بيشتری انجام می گردد. از طرف ديگر، به دليل تجميع تجهيزات در يک مکان، تامين امکانات محيطی مانند برق پشتيبان و تهويه مطبوع برای همه تجهيزات در يک محل انجام شده و علاوه بر کاهش هزينه، افزايش بهره وری را به دنبال خواهد داشت. بايد توجه داشت بخش قابل توجهی از ملاحظات و هزينه های مراکز داده و سايت های کامپيوتری در حال حاضر مربوط به سيستم های خنک کننده و تجهيزات برق رسانی است که با سياست گذاری درست می تواند تا حد زيادی بهينه شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت چاووش رایانه سپاهان می باشد.